سرگروه سانترال جدول مقایسه سانترال پاناسونیک
محصولات
Analogue PBX (مرکز تلفن آنالوگ)
Hybrid IP-PBX (مرکز تلفن مبتنی بر آی پی هایبرید)
Smart Hybrid PBX (مرکز تلفن هایبرید هوشمند)
IP-PBX (مرکز تلفن مبتنی بر IP)

جدول مقایسه سانترال پاناسونیک

حداکثر تعداد ترانک حداکثر تعداد خطوط داخلی
Analogue PBX (مرکز تلفن آنالوگ)
KX-TES824
سانترال مدل KX-TES824
8 خط شهری 24
KX-TEM824
سانترال مدل KX-TEM824
Hybrid IP-PBX (مرکز تلفن مبتنی بر آی پی هایبرید)
سانترال سری KX-TDA
KX-TDA100
سانترال مدل KX-TDA100
124 خط شهری 160
KX-TDA100D
سانترال مدل KX-TDA100D
126 خط شهری 176
KX-TDA200
سانترال مدل KX-TDA200
128 خط شهری 256
KX-TDA600/620
سانترال مدل KX-TDA600/620
640 خط شهری 1120
سانترال سری KX-TDE
KX-TDE100
سانترال مدل KX-TDE100
128 256
KX-TDE200
سانترال مدل KX-TDE200
KX-TDE600
سانترال مدل KX-TDE600
640 1152
سانترال سری KX-NCP
KX-NCP500
سانترال مدل KX-NCP500
128 172
KX-NCP1000
سانترال مدل KX-NCP1000
Smart Hybrid PBX (مرکز تلفن هایبرید هوشمند)
KX-NS300
سانترال مدل KX-NS300
52 : به صورت پایه
142 : با 3 KX-NS320
72 : به صورت پایه
192 : با 3 KX-NS320
KX-NS500
سانترال مدل KX-NS500
100 : به صورت پایه
190 : با 3 KX-NS520
168 : به صورت پایه
288 : با 3 KX-NS520
KX-NS700
سانترال مدل KX-NS700
102 : به صورت پایه
210 : با 3 KX-NS720
168 : به صورت پایه
288 : با 3 KX-NS720
IP-PBX (مرکز تلفن مبتنی بر آی پی)
KX-NS1000

سانترال مدل KX-NS1000
256 : به صورت مستقل
600 : با استفاده از قابلیت One-look
640 : به صورت مستقل
1000 : با استفاده از قابلیت One-look