مدل های ویدئو پروژکتور ویدئو پروژکتور لوازم جانبی ویدئو پروژکتور | اقلام نصب ویدئو پروژکتور

لوازم جانبی ویدئو پروژکتور | اقلام نصب ویدئو پروژکتور

پرده نمایش | پرده ویدئو پروژکتور

پرده نمایش که به آن پرده ویدئو پروژکتور نیز گفته می شود، از تجهیزات کمک آموزشی می باشد که جهت نمایش تصاویر ویدئو پروژکتور کار برد دارد و نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت تصاویر ایفا می کند.
علاوه بر این در ساخت پرده نمایش از موادی استفاده شده است که از انعکاس نور ویدیو پروژکتور و از آسیب رسیدن به چشم جلوگیری می نماید.

پرده نمایش پایه دار

این پرده نمایش دارای سه پایه می باشد و به راحتی می توان آن را در هر محیطی با حداقل زمان ممکن راه اندازی نمود.
پرده نمایش 180*180 سانتیمتر پایه دار
پرده نمایش 200*200 سانتیمتر پایه دار
پرده نمایش 250*250 سانتیمتر پایه دار
پرده نمایش پایه دار

پرده ویدئو پروژکتور سقفی دستی

پرده ویدئو پروژکتور 180*180 سانتیمتر سقفی دستی
پرده ویدیو پروژکتور 200*200 سانتیمتر سقفی دستی
پرده ویدئو پرژکتور 250*250 سانتیمتر سقفی دستی
پرده ویدیو پرژکتور 300*300 سانتیمتر سقفی دستی
پرده ویدئو پروژکتور سقفی دستی

پرده پروجکشن برقی کنترل دار ( با سیم و بی سیم )

پرده پروجکشن 180*180 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده ویدیو پروجکشن 200*200 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده ویدئو پروجکشن250*250 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش پرژکتور 300*300 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش 350*350 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش 300*400 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش 400*400 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده نمایش 500*500 سانتیمتر برقی کنترل دار
پرده ویدئو پروژکتور 400*600 سانتیمتر برقی کنترل دار (یک تکه و دو تکه)

پرده دیتا پروژکتور برقی

پرده دیتا پروژکتور 200*200 سانتیمتر برقی
پرده پروجکشن برقی کنترل دار ( با سیم و بی سیم )

پایه سقفی ویدئو پروژکتور

پایه سقفی ویدئو پروژکتور دانه ای 40-27 سانتیمتر
پایه سقفی ویدئو پروژکتور جعبه ای 101-61 سانتیمتر
پایه سقفی ویدئو پروژکتور

کابل ویدئو پروژکتور VGA

کابل ویدئو پروژکتور در ابعاد 10 ، 15 ،30 ، 40 ، 50 متری موجود می باشد.
کابل ویدئو پروژکتور VGA