راهکارها کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها - 3

کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها - 3

کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها

بعضی موارد تنها به صورت تصویری قابل بیان هستند.

بسته به نوع کاربرد ممکن است لامپ ویدئو پروژکتور به صورت غیر منتظره بسوزد. حتی اگر سعی کنید با عجله لامپ سوخته را تعویض کنید، اگر ویدئو پروژکتور در سقف و یا در فضای باریک نصب شده باشد بسیار زمان بر بوده و مجبوریم درس را به صورت ساده و بدون تصویر توضیح دهیم. اگر شما نتوانید از وسایل کمک آموزشی استفاده کنید، کسب آمادگی های لازم در زمان کوتاه برای ادامه درس و تغییر روش آموزش بسیار سخت خواهد بود که این امر موجب کاهش درک و رضایت دانشجویان و در نهایت از دست رفتن زمان با ارزش خواهد شد.
کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها
سوختن لامپ ویدئو پروژکتور در کلاسهایی که توضیحات باید تصویری باشد واقعاً مهلک خواهد بود.

حل این مشکل با ویدئو پروژکتور های پاناسونیک !

وقتی شما از یک ویدئو پروژکتور با سیستم نوری لامپ دوگانه/چهارگانه یا منببع نوری ترکیبی LED/Laser استفاده می کنید دیگر لازم نیست نگران سوختن لامپ باشید.

سیستم نوری دو/چهار لامپ

سیستم نوری دو/چهار لامپ این امکان را فراهم می کند حتی وقتی یکی از لامپ ها از کار افتاد، ویدئو پروژکتور همچنان به کار خود ادامه دهد. زمانی که ویدئو پروژکتور در حال بهره برداری است یکی از لامپ ها بسوزد بدون اینکه وقفه ای در نمایش تصویر رخ دهد همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. بنابراین لازم نیست هیچگونه نگرانی بابت تعویض لامپ داشته باشید و این کار را می توانید در یک وقت مناسب انجام دهید.
منبع نور ترکیبی LED/Laser SolidShine

وقتی که شما از ویدئو پروژکتورهایی سری Solid Shine با منبع نور ترکیبی LED/Laser استفاده می کنید دیگر هیچ گونه نگرانی بابت سوختن لامپ وجود نخواهد داشت، بنابراین قابلیت اطمینان بسیار افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، سری Solid Shine روشنائی بیش تری را در زمان معین فراهم می کنند. این منبع نور تا 20000 ساعت* نیاز به نگهداری ندارد این بدین معناست که در بعضی مواقع تا زمان پایان طول عمر نیاز به جایگزینی نخواهند داشت.


* طول عمر با توجه به شرایط محیطی متفاوت است.
منبع نور ترکیبی LED/Laser