راهکارها کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها - 2

کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها - 2

کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها

اگر صدای ناشی از کارکرد فن بلند باشد، تمرکز افرادی که نزدیک آن نشسته اند را مختل می کند.

گرمای تولید شده توسط لامپ ویدئو پروژکتور در طول استفاده از آن کاملاً اجتناب ناپذیر است. بسیاری از ویدئو پروژکتورها از طراحی استفاده می کنند که با استفاده از چندین فن بتوانند گرمای تولید شده را خارج کرده و آن را خنک کنند. صدای بلند حاصل از کارکرد فن ها در کلاس پیچیده و حواس مخاطبین را از سخنان استاد پرت می کند.
کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها
نویز اغلب به دلیل فن خنک کننده و مکانیزم خنک کردن ویدئو پروژکتور ایجاد می شود.

حل این مشکل با ویدئو پروژکتور های پاناسونیک !

پاناسونیک توانسته با سیستم خنک کننده ی منحصر به فرد خود به عملکرد ساکت و آرام دست یابد.

سرو صدایی نه تنها از فن خنک کننده بلکه از مکانیزم خنک کردن ویدئو پروژکتور تولید می شوند. هنگام استفاده از فن خنک کننده، دقت طراحی جریان هوا برای به حداقل رساندن سر و صدا، بسیار پر اهمیت است.
مکانیزم خنک کننده در بسیاری از ویدئو پروژکتورهای مبتنی بر لامپ DLP پاناسونیک، برای به حداقل رساندن نویز، به دقت طراحی شده اند. همین موضوع در مورد سیستم خنک کننده لوله حرارتی در ویدئو پروژکتورهای Solid Shine پاناسونیک نیز صدق می کند. در هر دو مدل DLP و Solid Shine به حداقل نویز 26 دسی بل دست یافته شده است. علاوه بر این، پاناسونیک یک سیستم خنک کننده مایع که با استفاده از یک پمپ، مایع خنک کننده را در پشت تراشه DLP به گردش در می آورد، برای جذب حرارت و کاهش نویز طراحی کرده است.
سیستم خنک کننده ی منحصر به فرد