راهکارها کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها - 1

کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها - 1

کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها
کاهش مشکلات سخنرانان / دانشجویان دانشگاه ها
زمانی که من برای درس دادن مجبور می شوم مقابل صفحه نمایش بایستم نور ویدئو پروژکتور به چشم من تابیده و نمی توانم چهره ی دانشجویان را به خوبی مشاهده کنم. علاوه بر این سایه من نیز بر روی صفحه نمایش افتاده و دانشجویان نمی توانند تصاویر را ببینند. من همیشه درباره ی اینکه کجا بایستم که باعث بروز این مشکلات نشوم نگرانم.

حل این مشکل با ویدئو پروژکتور های پاناسونیک !

ویدئو پروژکتورهای Short-throw از افتادن سایه بر روی صفحه نمایش جلوگیری کرده و موجب ارائه راحت و بدون استرس می گردد.

ویدئو پروژکتورهای Short-throw
ویدئو پروژکتورهای Short-throw را می توان در فاصله بسیار نزدیک از صفحه نمایش نصب کرد، بنابراین دیگر شما مجبور نیستید مابین ویدئو پروژکتور و صفحه نمایش بایستید و نور آن شما را اذیت نخواهد کرد و دیگر لازم نیست در مورد محل قرارگیری خود نگران باشید و دانشجویان خود را به وضوح خواهید دید. این امر موجب راحتی و آزادی بیشتر شما در تدریس می شود. علاوه بر این سایه شما نیز بر روی صفحه نمایش منعکس نشده و دانشجویان به راحتی صفحه نمایش را خواهند دید و به افزایش تمرکز آنها نیز کمک خواهد کرد.