اخبار سایت استفاده از تابلوهای توزیع خیابانی به عنوان صفحه نمایش دیجیتالی

استفاده از تابلوهای توزیع خیابانی به عنوان صفحه نمایش دیجیتالی

digitalsinage/صفحه نمایش دیجیتالی
توکیو، ژاپن: شرکت پاناسونیک با همکاری دو شرکت ژاپنی دیگر1 با انجام یک مطالعه ی میدانی در حال بررسی امکان استفاده از تابلوهای توزیع خیابانی به عنوان صفحه نمایش دیجیتالی هستند.

در این طرح امکان نمایش تبلیغات و در نتیجه کسب درآمد از آن برای تامین هزینه های صفحه نمایش دیجیتالی که قرار است برای نمایش اطلاعات ضروری به کار روند بررسی می شود. همچنین تبلیغات می تواند به صورت چاپ روی بدنه ی تابلوهای توزیع انجام شود. در حال حاضر به منظور کاهش تعداد تیرهای برق، تعداد زیادی تابلوی توزیع خیابانی نصب شده اند و یا قرار است نصب شوند. افزایش نصب تابلوهای توزیع موجب پیشگیری از حوادث مربوطه می شود، امنیت را افزایش می دهد و منظره ی شهری را بهبود می بخشد. امید می رود استفاده از تابلوهای توزیع برای نمایشِ اطلاعات، موجب افزایش سطح آمادگی افراد در هنگام وقوع بلایای طبیعی و همچنین رونق صنعت گردشگری شود. منطقه ی میناتو در توکیو اولین جایی است که برای اجرای آزمایشی این طرح انتخاب شده است.

قرار است این تابلوهای توزیع نزدیک خروجی های یکی از ایستگاه های مترو در منطقه ی میناتو نصب شود. صفحه نمایش های دیجیتال در مواقع عادی اطلاعات مربوط به منطقه، اطلاعات گردشگری و همچنین محتوای تبلیغاتی و در مواقع اضطراری اطلاعات مهم و حیاتی را به 4 زبان ژاپنی، انگلیسی، چینی و کُره ای نمایش می دهند. تابلوهای توزیع جدید از طریق صفحه نمایش دیجیتالی اطلاعات ضروری را در اختیار ساکنین منطقه و همچنین توریست ها قرار می دهد.

1 Tokyo Electric Power Company & Tepco Town Planning Co., Ltd.