اخبار سایت تکنولوژی جدید بازیافت پاناسونیک با جمع آوری و مرتب سازی همزمان سه نوع پلاستیک

تکنولوژی جدید بازیافت پاناسونیک با جمع آوری و مرتب سازی همزمان سه نوع پلاستیک

شرکت پاناسونیک به تازگی فناوری بازیافت خود که امکان جمع آوری و مرتب سازی سه نوع پلاستیک PP، PS و ABS حاصل از لوازم خانگی بازیافتی خرد شده، بصورت همزمان و با سرعت سه برابری نسبت به سیستم های معمولی را فراهم می آورد، توسعه داد. این تکنولوژی به روند استفاده از پلاستیک بازیافتی سرعت می بخشد.
در گذشته پلاستیک بکار رفته در لوازم خانگی یا به عنوان زباله دور ریخته می شد و یا برای سوخت مصرفی مورد استفاده قرار می گرفت اما در سال 2010 پاناسونیک فناوری مادون قرمز خود را که امکان جمع آوری و بازیافت این پلاستیک ها را فراهم می سازد ساخته و توسعه داد. با این توضیحات، برای هر نوع پلاستیک عملیات باز تولید مورد نیاز بود و روند این عملیات به اندازه کافی سریع نبود.
این فناوری که اخیراً توسعه و گسترش داده شده، سه پلاستیک مختلف ذکر شده را با دقت 99% درصدی از یکدیگر تفکیک می نماید.
این سیستم در حال حاضر در مرکز فناوری ECO پاناسونیک در حال اجراست، اما در آینده ی نزدیک در کارخانجات بازیافت سایر مراکز و گروه های پاناسونیک نیز عملیاتی خواهد شد و از این طریق به استفاده مجدد از پلاستیک های بازیافتی کمک خواهد کرد.