اخبار سایت گسترش پروژه های خورشیدی پاناسونیک در امریکای لاتین

گسترش پروژه های خورشیدی پاناسونیک در امریکای لاتین

پاناسونیک اقدامات زیست محیطی خود در امریکای لاتین را با پروژه های فتو ولتائیک جدید در السالوادور با HILCASAوNTRADESA به عنوان شریک برای ترویج استفاده از پنل های خورشیدی، تولید انرژی پاک و کاهش انتشار CO2 گسترش داده است.

گسترش پروژه های خورشیدی پاناسونیک در امریکای لاتین
در حال حاضر HILCASA با افزایش پروژه های خورشیدی میزان برق خود را از 1MW به 1.4MW افزایش داده است. در 25 سپتامبر2013 تعداد 4028 پنل خورشیدی در کارخانه HILCASA نصب و راه اندازی شده بود که هم اکنون به تعداد 5792 پنل پاناسونیک افزایش یافته است که با این کار توانسته به میزان 267 تن در سال از تولید و انتشار گاز CO2 جلوگیری نماید.
در روشی مشابه در INTRADESA تمام مزایای سیستم فتو ولتائیک در نصب و راه اندازی آنها دیده شده و با تولید انرژی مورد نیاز از طریق این پنل ها علاوه بر صرفه اقتصادی، اثرات مخرب در محیط زیست که یک مسئله بسیار مهم است را نیز کاهش می دهد. درحال حاضر کارخانه INTRADESA با 3608 پنل خورشیدی پاناسونیک در بام ساختمان خود توانسته920KW انرژی تولید کرده و انتشار گاز CO2 را به میزان 257 تن در سال کاهش دهد. سیستم فتوولتائیک INTRADESA می تواند 1.68GW برق در سال تولید کند.
گسترش پروژه های خورشیدی پاناسونیک در امریکای لاتین
توسعه پروژه های مختلف فتوولتائیک پاناسونیک به منازل و یا انواع صنعتی آن در امریکای لاتین و السالوادور با INTRADESA و HILCASA از اهمیت فوق العاده ای در جهت گسترش این تکنولوژی سود آور برای جامعه برخوردار است.
پاناسونیک جهان متفاوتی را با تکنولوژی های به روز خود ساخته و به ادامه حیات زمین با راه حل های هوشمند و اقدامات زیست محیطی خود کمک شایانی می نماید.


گسترش پروژه های خورشیدی پاناسونیک در امریکای لاتین