اخبار سایت فناوری خورشیدی پاناسونیک در هند

فناوری خورشیدی پاناسونیک در هند

در میان نگرانی های مختلف جهان امروز، تقاضای رو به رشد انرژی نیز یکی از موضوعات مهم محسوب می شود. افزایش وابستگی به انرژی موجب شده است عرضه انرژی به مراتب کمتر ازتقاضای واقعی آن باشد.
به احتمال زیاد تقاضای انرژی در کشور هند در سال 2030 تا پنج برابر افزایش خواهد یافت که بدین ترتیب پیش بینی می شود این کشور در آینده با کمبود شدید برق مواجه شود. با این حال،کشور هند یکی از بزرگترین پتانسیل ها برای استفاده موثر از انرژی های تجدید پذیر بوده و انتظار می رود انرژی خورشیدی نقش مهمی در پرداختن به نیاز های انرژی هند را ایفا کند.
پاناسونیک با همکاری شش سازمان غیر دولتی (NGO) برجسته نظیر سازمان بهداشت جهانی، سازمان برنامه بین المللی هند، سازمان چشم انداز جهانی هند و... در سال گذشته 5000 و به تازگی (هجدهم مارس) 4000 فانوس خورشیدی را به جامعه هند اهدا نمود.
با اضافه شدن 4000 فانوس خورشیدی دیگر، منبع نور و انرژی دو برابر شده و در جهت ارائه خدمات پزشکی در شب به منظور ترویج کمپین های مراقبتهای بهداشتی برای خانواده های فقیر و کم درآمد هند و کلاس های درس برای کودکان با هدف ترویج زندگی بهتر و استقلال اقتصادی مردم ساکن در مناطق فاقد برق به کار می رود.


فناوری خورشیدی پاناسونیک در هندفناوری خورشیدی پاناسونیک در هند

فناوری خورشیدی پاناسونیک در هندفناوری خورشیدی پاناسونیک در هند

فناوری خورشیدی پاناسونیک در هندفناوری خورشیدی پاناسونیک در هند