اخبار سایت بهبود خدمات بهداشتی و درمانی از طریق ربات HOSPI پاناسونیک

بهبود خدمات بهداشتی و درمانی از طریق ربات HOSPI پاناسونیک

با توجه به اینکه جمعیت ژاپن به سرعت رو به پیری می رود، شرکت پاناسونیک جهت تقویت خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی نظیر بیمارستانها و کلینیک ها ، رباتهایی را تولید کرده است که وظیفه حمل و توزیع دارو و جابجایی نمونه های بیماران را بعهده داشته و با توجه به اینکه ژاپن با کمبود پرستار و پرسنل در مراکز درمانی مواجه است به منظور کمک به آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
با انجام خدمات پشتیبانی توسط این رباتها ، پرستاران و پرسنل بیمارستانها می توانند با تمرکز و توجه بیشتری به وضعیت بیماران رسیدگی نمایند.
از سال 2010، به مدت سه سال در بیمارستان یادبود ماتسوشیتا در اوزاکا از ربات HOSPI به صورت آزمایشی استفاده شده و پس از کسب نتایج مطلوب ، از اکتبر 2013در اختیار سایر بیمارستانها و مراکز درمانی قرار گرفته است.
این رباتهای قابل برنامه ریزی دارای صفحه ی نمایش و یک محفظه برای قرار دادن دارو و نمونه ها در داخل آن بوده که به دقت قفل شده و میتوان از توزیع دقیق و به موقع آن اطمینان حاصل کرد.

بهبود خدمات درمانی با ربات HOSPI پاناسونیک  بهبود خدمات درمانی با ربات HOSPI پاناسونیک  بهبود خدمات درمانی با ربات HOSPI پاناسونیک