اخبار سایت پشتیبانی پاناسونیک از تیم دانشجویی در رقابتهای خورشیدی بریجستون

پشتیبانی پاناسونیک از تیم دانشجویی در رقابتهای خورشیدی بریجستون

دانشگاه TOKAI ژاپن در رقابت های خورشیدی بریجستون که 10 اکتبر 2013 برگزار گردید با ماشینهای خورشیدی خود که مجهز به باطری های خورشیدی و یون لیتیوم  پاناسونیک بود، شرکت کرد.
تیم ماشین خورشیدی دانشگاه TOKAI با غلبه بر موانعی مانند شرایط بد آب و هوایی و..پس از پشت سرگذاشتن مسافت 3021 کیلومتری تنها با استفاده از انرژی خورشیدی ، در ساعت 1:22 بعد از ظهر به خط پایان رسید.
رقابت های خورشیدی جهان ،اولین بار در سال 1987 برگزار شد واز سال1999 به یک رقابت دو سالانه تبدیل شد.رقابتی مبتنی بر زمان که در آن تیم های شرکت کننده از سراسر جهان مسافتی در حدود 3021 کیلومتر را از داروین در شمال تا آدلاید در جنوب می پیمایند .امسال 42 تیم از 24 کشور جهان در این مسابقه شرکت کردند.
باطری های لیتیوم پاناسونیک که در این ماشین بکار گرفته شده برق تولید شده توسط باطریهای خورشیدی HIT را ذخیره کرده و این امکان را فراهم می کند حتی در روزهای ابری نیز بتوانند به مسیر خود ادامه دهند.
مسابقات بین المللی  ماشینهای خورشیدی در صحرای استرالیا فرصتی را برای اثبات کارایی و دوام باطری های خورشیدی HIT و باطری های یون لیتیوم پاناسونیک فراهم آورد. فناوری انرژی پاناسونیک عامل برنده شدن این تیم دراین مسابقه  بود.

پشتیبانی پاناسونیک از تیم دانشجویی در رقابتهای خورشیدی بریجستون   پشتیبانی پاناسونیک از تیم دانشجویی در رقابتهای خورشیدی بریجستون

پشتیبانی پاناسونیک از تیم دانشجویی در رقابتهای خورشیدی بریجستون    پشتیبانی پاناسونیک از تیم دانشجویی در رقابتهای خورشیدی بریجستون