مقالات آموزشی فیلم آموزشی > چگونگی تنظیم تعداد زنگ گوشی تلفن پاناسونیک

فیلم آموزشی > چگونگی تنظیم تعداد زنگ گوشی تلفن پاناسونیک

در این ویدئو به صورت تصویری نحوه تنظیم تعداد زنگ خوری گوشی تلفن پاناسونیک قبل از اینکه answering machine شروع به ضبط پیام کند را آموزش می دهیم.