مقالات آموزشی فیلم آموزشی > آموزش مسدود کردن ترانک برای داخلی ها در سانترال TDA پاناسونیک

فیلم آموزشی > آموزش مسدود کردن ترانک برای داخلی ها در سانترال TDA پاناسونیک

شما می توانید تعدادی از خطوط شهری دفترتان را برای برخی از پرسنل مسدود کنید تا نتوانند با استفاده از آنها با بیرون تماس بگیرند. برای مسدود کردن ترانک ها لازم است خطوط دلخواه را در Class of Service که داخلی های مورد نظر در آن قرار دارند، بلاک نمائید. جهت آشنائی با مراحل کار فیلم آموزشی که برایتان آماده کرده ایم را مشاهده نمائید.