محصولات لوازم جانبی پاناسونیک

لوازم جانبی فکس پاناسونیک

لوازم جانبی فکس پاناسونیک

تونر کارتریج

تونر کارتریج مدل KX-FAT411

تونر کارتریج مدل KX-FAT411

• قابلیت چاپ 2,000 کاغذ
• دارای استاندارد ISO/IEC19752
• قابل استفاده در فکس های لیزری پاناسونیک نظیر سری KX-MB2000 (مدل های 2030/2025/2010)، مدل KX-MB1900، مدل های KX-MB2090/2085
تونر کارتریج مدل KX-FAT401

تونر کارتریج مدل KX-FAT401

• قابلیت چاپ 5,000 کاغذ
• دارای استاندارد ISO/IEC19752
• قابل استفاده در فکس های لیزری پاناسونیک نظیر سری KX-MB3000 (مدل های 3020/3150/3010)
تونر کارتریج مدل KX-FA83

تونر کارتریج مدل KX-FA83

• قابلیت چاپ در حدود 2,500 کاغذ
• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های 511,512,541,542,611,612,651,652
تونر کارتریج مدل KX-FA85

تونر کارتریج مدل KX-FA85

• قابلیت چاپ در حدود 5,000 کاغذ
• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های 800,801,802,803,811,813,851,852,853,881
تونر کارتریج مدل KX-FA88

تونر کارتریج مدل KX-FA88

• قابلیت چاپ در حدود 2,000 کاغذ
• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های 401,402,403,313CN,315CN,318CN,413C
تونر کارتریج مدل KX-FA76

تونر کارتریج مدل KX-FA76

• قابلیت چاپ در حدود 2,000 کاغذ
• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های 501,521,551,751,756

درام کارتریج

درام کارتریج مدل KX-FAD412

درام کارتریج مدل KX-FAD412

• قابلیت چاپ در حدود 6,000 کاغذ
• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های MB2030/2025/2010/2090/2085
درام کارتریج مدل KX-FA84

درام کارتریج مدل KX-FA84

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های 511,512,541,542,611,612,651,652,661,671
درام کارتریج مدل KX-FAD402

درام کارتریج مدل KX-FAD402

• قابلیت چاپ در حدود 15,000 کاغذ
• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های MB3150/3020/3010
درام کارتریج مدل KX-FA86

درام کارتریج مدل KX-FA86

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های FLB801/811/851
درام کارتریج مدل KX-FA78

درام کارتریج مدل KX-FA78

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های FLM551/FLB750
درام کارتریج مدل KX-FA132

درام کارتریج مدل KX-FA132

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های KX-F1000/1020/1050/1070/1100/1150/1200

رول

رول فکس مدل KX-FA57

رول فکس مدل KX-FA57

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های FP341/342/343/361/362/363/365/701/711 , FM388
رول فکس مدل KX-FA52

رول فکس مدل KX-FA52

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های FP205/206/215/207/218/225/FC225/255/265/275/FG2452
رول حرارتی مدل KX-A106

رول حرارتی مدل KX-A106

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های 981/982/983/984/987/988
رول فکس مدل KX-FA136

رول فکس مدل KX-FA136

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های KX-FP200, KX-FM210, KX-FM220, KX-FMC230, KX-FM205, KX-FP195, KX-FP250, KX-FM260, KX-FP270, KX-FM280
رول فکس مدل KX-FA54

رول فکس مدل KX-FA54

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های KX-FC238/243, KX-FP141/142/143/145/146/148
رول فکس مدل KX-FA55

رول فکس مدل KX-FA55

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های KX-FC195, KX-FM89/90, KX-FP151/152/153/155/158/80/81/82/85/86/88
رول فکس مدل KX-FA67

رول فکس مدل KX-FA67

• قابل استفاده در فکس های پاناسونیک نظیر مدل های KXFB421, KX-FB422, KX-FB423

هیچ محصولی ثبت نشده است ...