محصولات سیستم کنفرانس

زیرساخت

در اجرای زیر ساخت های دیتا سنتر باید نظم و دقت سرلوحه کار قرار گیرد. زیرا زیر ساخت دیتا سنتر شامل کابل ها و دستگاه های زیادی می شود. در یک دیتا سنتر و مرکز داده معمولا زیر ساخت های زیر وجود دارد:
        •    زیر ساخت شبکه
        •    زیر ساخت مخابراتی
        •    زیر ساخت برق
        •    زیر ساخت های هوشمند سازی ساختمان مانند سیستم های گرمایشی و سرمایشی و غیره.
زیر ساخت های نامبرده معمولا در کف سالن به وسیله ی لاینینگ (Lining)، سینی ها و Ladder ها هدایت می شوند. که استفاده از این گونه تجهیزات سبب استقرار نظم در طراحی سالن می شود. به این شکل که کابل های ورودی به سالن از یک سمت وارد می شوند و از همان ابتدای ورودی، کابل ها بر روی سینی و Ladderها قرار می گیرند تا مانع بهم ریختگی شود.

هیچ محصولی ثبت نشده است ...