محصولات سیستم کنفرانس

اتاق کنترل

اتاق کنترل مکانی است که قسمت زیادی از تجهیزات نام برده در قسمت های قبل به همراه اپراتور در آنجا مستقر می شوند. تجهیز اتاق کنترل هم مراحل و مراتبِی دارد که در ادامه ویژگی های آن را بیان خواهیم کرد.

به دلیل تجمیع دستگاه های مختلف در سالن کنفرانس ،تجهیز و آماده سازی مکانی به نام اتاق کنترل در سالن همایش و کنفرانس الزامی به نظر می رسد . این اتاق محل نصب سیستم های مختلفی که در قسمت های قبل توضیح داده شده می باشد .

از جمله وظایف و کارکرد های این اتاق شامل :
-    کنترل برق ورودی سالن و برق اضطراری
-    کنترل دما بوسیله سیستم های سرمایشی و گرمایشی
-    مانیتورینگ دوربین ها
-    کنترل تردد و دسترسی به سالن
-    مانیتورینگ دوربین ها
-    ضبط تصاویر و صدا ها
-    میکس تصاویر و اطلاعات و نمایش آنها

هیچ محصولی ثبت نشده است ...