اخبار سایت پاناسونیک در فرودگاه ناریتا به صورت آزمایشی یک روبات نمایشگر هوشمند به نام HOSPI قرار می دهد.

پاناسونیک در فرودگاه ناریتا به صورت آزمایشی یک روبات نمایشگر هوشمند به نام HOSPI قرار می دهد.

روبات نمایشگر هوشمند HOSPI
توکیو، ژاپن - شرکت پاناسونیک با همکاری فرودگاه ناریتا از 15 ژانویه 2018، اولین روبات نمایشگر هوشمند مخصوص فرودگاه به نام "Signage HOSPI" را به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می دهد.
Signage HOSPI یک روبات هوشمند HOSPI(R) است با سه نمایشگر در بدنه که در محوطه از قبل طراحی شده به صورت خودکار مسیر خود را پیدا می کند؛ توانایی تشخیص انسان و اشیا را در مسیر خود دارد و می تواند به صورت خودکار سرعت خود را کم و از برخورد جلوگیری کند. علاوه بر طراحی چشم نواز، این طرح آزمایشی، توانایی بالقوه این روبات در تبادل اطلاعات در زمینه های مختلف و استفاده از آن به عنوان ابزار تبلیغات را بررسی می کند. این طرح آزمایشی تعداد بازدید ها از روبات و ایستگاهای دیجیتالی را ارزیابی می کند، تا با مقایسه آنها مشخص کند کدام یک از آنها پر بازدیدتر است و همچنین از این طریق، عملکرد روبات نیز مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
این پروژه به عنوان پروژه وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت به شرکت فرودگاه ناریتا محول شده و به تصویب رسیده است. فناوری سیار این روبات (توانایی حرکت در محیط بزرگ و پر جمعیت در عین حال توانایی موقعیت یابی) نیز در نتیجه پروژه ایست که با همکاری پاناسونیک و سازمان توسعه فناوری صنعتی و انرژی های نو به انجام رسیده است.