مقالات آموزشی نحوه پاسخگویی به تماس دریافتی داخلی دیگر در سانترال کم ظرفیت پاناسونیک (قابلیت Call Pickup)

نحوه پاسخگویی به تماس دریافتی داخلی دیگر در سانترال کم ظرفیت پاناسونیک (قابلیت Call Pickup)

گاهی اوقات برایتان پیش می آید که همکارتان پشت میز خود نیست و لازم است شما به تماس هایی که با داخلی او گرفته می شود پاسخ دهید اما برای پاسخگویی مجبور هستید میز کار خود را ترک کنید.به کمک قابلیت Call Pickup شما می توانید بدون نیاز به این کار، تماس های دریافتی داخلی که در گروه شما تعریف شده است و یا داخلی دیگر را پاسخ دهید.
برای پاسخگویی لازم است وقتی با داخلی مورد نظر تماس گرفته شد از روی داخلی خود کلید 4 را فشرده و عدد داخلی را شماره گیری نمائید و یا اگر در گروه داخلی شما قرار دارد 40 را شماره گیری نموده و به آن تماس پاسخ دهید.
تصویر ذیل نمایانگر چگونگی نحوه کار می باشد :

پاسخگویی به تماس دریافتی داخلی دیگر در سانترال کم ظرفیت

اما ممکن است تمایل نداشته باشید در صورت عدم پاسخگویی به تلفن خود، فرد دیگری آن را پاسخ دهد و لازم است برای اینکه از پاسخگویی دیگران جلوگیری نمائید، مانند تصویر زیر عمل نمائید، یعنی ابتدا کلید 72 و جهت فعالسازی فرمان عدم دسترسی کلید 1 را فشرده و در آخر کلید # را فشار دهید و پس از شنیدن صدای بوق تائید عملیات، گوشی را برروی دستگاه تلفن قرار دهید.

پاسخگویی به تماس دریافتی داخلی دیگر در سانترال کم ظرفیت